ANH BẠN THÂN

 Your weird best friend

Xin chào, mình là Trị Nguyễn, 27 tuổi, làm marketer ở Sài Gòn và mình tận hưởng mỗi ngày mình được sống. Mình quyết định sản xuất nội dung để chia sẻ với các bạn những trải nghiệm mà mình có, như những người bạn thân. Để biết đâu bạn tìm được ở mình một xíu năng lượng tích cực trong những ngày tồi tệ, hay là chút niềm vui khi bạn cần được chia sẻ. Mình là anh bạn thân của các bạn, mình luôn ở đây, vì mình cũng biết cảm giác một mình là như thế nào.

Newsletter

Nhận thông báo qua email mỗi khi anh bạn thân có nội dung mới nè:

Social Media

Cập nhật thông tin mới nhất trên social media nào